Září 2014

You are browsing the site archives for Září 2014.

Terénní exkurze do Držkové Za podmračeného rána v sobotu 20. září 2014 se sešlo deset členů a příznivců Vlastivědného kroužku Holešov u budovy mateřské školy v Držkové. V plánu byla návštěva dvou malých soukromých muzeí, a to Muzea dřevěného porculánu a Muzea karpatského salašnictví. Jako první nás zavedl vedoucí exkurze Ondra Machálek k domu, kde si v zahradě zřídil student…

Více » Terénní exkurze do Držkové 20. 9. 2014