Únor 2019

You are browsing the site archives for Únor 2019.

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2019 ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městským muzeem v Holešově  ÚNOR čtvrtek 7. února 2019 – přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018. Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.).  BŘEZEN čtvrtek 14. března 2019, 16.00 hod. – Návštěva krypty pod Černou…

Více » Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2019

Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově, MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov Vás srdečně zvou na přednášku František Xaver Richter – známý neznámý Přednáší Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., odborná asistentka Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Akce je součástí oslav 70. výročí založení ZUŠ F. X. Richtera…

Více » František Xaver Richter – známý neznámý