Říjen 2022

You are browsing the site archives for Říjen 2022.

Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše? V úterý 1. listopadu 2022, 17.00 hod. Studovna Městské knihovny Holešov Přednáška se bude věnovat shrnutí dosavadních znalostí o pohřebních zvyklostech Germánů ve střední Evropě s důrazem na nově archeologicky prozkoumané pohřebiště v Roštění v letošním roce. Budou představeny nejzajímavější nálezy získané povrchovou prospekcí i archeologickým výzkumem,…

Více » Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše?