Listopad 2022

You are browsing the site archives for Listopad 2022.

Procházka po francouzských zahradách Další z přednášek, kterou uspořádala Městská knihovna v Holešově společně s Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem, byla zaměřena na „Méně známé barokní zahrady André Le Nôtre – jejich využití a prezentace“ a proběhla 24. listopadu 2022 ve studovně knihovny. Skvělou průvodkyní slovem i obrazem byla opět Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., vedoucí…

Více » Méně známé barokní zahrady André Le Notre

Pohřbívání v pravěku I. úterý 8. listopadu 2022, 17.00 hodin studovna Městské knihovny Holešov vstupné 25,- Kč Přednáškový cyklus bude věnován vývoji pohřbívání v pravěké historii lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V úvodním vyprávění se seznámíme s pohřebními zvyky v době kamenné, bronzové a starší době železné. Přednáší archeolog Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Více » Pohřbívání v pravěku I.