Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově, MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov
Vás srdečně zvou na přednášku
František Xaver Richter – známý neznámý
Přednáší Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., odborná asistentka Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci.
Akce je součástí oslav 70. výročí založení ZUŠ F. X. Richtera v Holešově.
čtvrtek 28. března 2019, 17.00 hodin
studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč