Terénní exkurze do Zašové – významného poutního místa Valašska