Aktuality

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2024 ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem LEDEN pátek 26. ledna 2024, 16.30 hod. – Valná hromada VK Holešov. ÚNOR čtvrtek 15. února 2024 – Přednáška Začínalo za dobrotickou zvonicí Valašsko? K národopisné rajonizaci Holešovska. Vystoupí doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.,…

Více » Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2024

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na představení knihy  Putování s moždířem. Válečné fotografie Josefa Velcla 1914–1918 Čtvrtek 7. března 2024, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov Vstupné 50,- Kč

Více » Putování s moždířem. Válečné fotografie Josefa Velcla 1914–1918

Podle lidové tradice za dobrotickou zvonicí mělo začínat Valašsko, zatímco Holešov byl ještě na Hané. Jak to bylo s etnografickým členěním Holešovska, kde se tyto národopisné oblasti stýkaly, na tuto otázku by měla odpovědět anoncovaná přednáška. Na základě písemných pramenů a obrazových dokladů, z nichž nejstarší pocházejí ze 17. století, se bude snažit objasnit, jak…

Více » ZAČÍNALO ZA DOBROTICKOU ZVONICÍ VALAŠSKO?

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., zahradní architektky a vedoucí Metodického centra zahradní kultury NPÚ v Kroměříži  Vodní prvky v historických zahradách a jejich obnova Čtvrtek 16. listopadu 2023, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov Vstupné 50,- Kč 

Více » VODNÍ PRVKY V HISTORICKÝCH ZAHRADÁCH A JEJICH OBNOVA

  Ve čtvrtek 19. října 2023 měli posluchači výjimečnou možnost připomenout si působení významného rodu Lobkoviců na Holešovsku. Podařilo se to díky historikovi a archiváři dr. Zdeňku Pokludovi, který přijal pozvání Vlastivědného kroužku a jako znalec regionální historie toto zajímavé téma zpracoval. Cílem přednášky bylo reagovat na letošní kulaté výročí 400 let od povýšení Zdeňka Vojtěcha Popela z…

Více » LOBKOVICOVÉ NA HOLEŠOVSKU