Přednášky

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku  Transport do ráje? Poslední roky židovské komunity v Holešově Přednáší Mgr. Jan Machala, historik holešovského muzea, předseda VK Holešov U příležitosti 80. výročí transportu „Cn“ do Terezína (23. 1. 1943) si pomocí úředních dokumentů i osobních vzpomínek připomeneme poslední měsíce a roky židovské komunity v Holešově,…

Více » TRANSPORT DO RÁJE?

Volné pokračování navazující na první přednášku o rozvoji místní železniční dopravy v letech 1841–1951. Vystoupení bude tentokrát sledovat vývoj regionální dopravy po roce 1952 až do dnešních dnů. Zastavíme se u výstavby nových železničních mostů v Kroměříži, uvedení do provozu zastávky Jankovice, u modernizace nádraží v Holešově, zastávek na tratích bývalých Kroměřížských drah a přilehlých tratí v průběhu let.…

Více » ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA KROMĚŘÍŽSKU (1952 – 2022)

Procházka po francouzských zahradách Další z přednášek, kterou uspořádala Městská knihovna v Holešově společně s Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem, byla zaměřena na „Méně známé barokní zahrady André Le Nôtre – jejich využití a prezentace“ a proběhla 24. listopadu 2022 ve studovně knihovny. Skvělou průvodkyní slovem i obrazem byla opět Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., vedoucí…

Více » Méně známé barokní zahrady André Le Notre

Pohřbívání v pravěku I. úterý 8. listopadu 2022, 17.00 hodin studovna Městské knihovny Holešov vstupné 25,- Kč Přednáškový cyklus bude věnován vývoji pohřbívání v pravěké historii lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V úvodním vyprávění se seznámíme s pohřebními zvyky v době kamenné, bronzové a starší době železné. Přednáší archeolog Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Více » Pohřbívání v pravěku I.

Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše? V úterý 1. listopadu 2022, 17.00 hod. Studovna Městské knihovny Holešov Přednáška se bude věnovat shrnutí dosavadních znalostí o pohřebních zvyklostech Germánů ve střední Evropě s důrazem na nově archeologicky prozkoumané pohřebiště v Roštění v letošním roce. Budou představeny nejzajímavější nálezy získané povrchovou prospekcí i archeologickým výzkumem,…

Více » Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše?