Přednášky

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., zahradní architektky a vedoucí Metodického centra zahradní kultury NPÚ v Kroměříži  Vodní prvky v historických zahradách a jejich obnova Čtvrtek 16. listopadu 2023, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov Vstupné 50,- Kč 

Více » VODNÍ PRVKY V HISTORICKÝCH ZAHRADÁCH A JEJICH OBNOVA

  Ve čtvrtek 19. října 2023 měli posluchači výjimečnou možnost připomenout si působení významného rodu Lobkoviců na Holešovsku. Podařilo se to díky historikovi a archiváři dr. Zdeňku Pokludovi, který přijal pozvání Vlastivědného kroužku a jako znalec regionální historie toto zajímavé téma zpracoval. Cílem přednášky bylo reagovat na letošní kulaté výročí 400 let od povýšení Zdeňka Vojtěcha Popela z…

Více » LOBKOVICOVÉ NA HOLEŠOVSKU

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem  ZÁŘÍ Čtvrtek 14. září 2023 – Komentovaná prohlídka zámku v Žeranovicích. Průvodce Mgr. Jan Štětina, NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Úterý 26. září 2023 – Hostýnské vrchy – přírodní zajímavosti a náměty na výpravy za poznáním méně známých zákoutí této hornatiny. Přednáší RNDr. Dušan Trávníček, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.…

Více » Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na druhé pololetí roku 2023