Přednášky

Procházka po francouzských zahradách Další z přednášek, kterou uspořádala Městská knihovna v Holešově společně s Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem, byla zaměřena na „Méně známé barokní zahrady André Le Nôtre – jejich využití a prezentace“ a proběhla 24. listopadu 2022 ve studovně knihovny. Skvělou průvodkyní slovem i obrazem byla opět Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., vedoucí…

Více » Méně známé barokní zahrady André Le Notre

Pohřbívání v pravěku I. úterý 8. listopadu 2022, 17.00 hodin studovna Městské knihovny Holešov vstupné 25,- Kč Přednáškový cyklus bude věnován vývoji pohřbívání v pravěké historii lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V úvodním vyprávění se seznámíme s pohřebními zvyky v době kamenné, bronzové a starší době železné. Přednáší archeolog Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Více » Pohřbívání v pravěku I.

Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše? V úterý 1. listopadu 2022, 17.00 hod. Studovna Městské knihovny Holešov Přednáška se bude věnovat shrnutí dosavadních znalostí o pohřebních zvyklostech Germánů ve střední Evropě s důrazem na nově archeologicky prozkoumané pohřebiště v Roštění v letošním roce. Budou představeny nejzajímavější nálezy získané povrchovou prospekcí i archeologickým výzkumem,…

Více » Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše?

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Mgr. Sabiny Máchové doktorandky Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : nelehký úděl žen na Valašsku v 19. a 20. století Úterý 11. října 2022, 17.00 hodin, studovna Městské knihovny Holešov, Vstupné 25 Kč Přednáška se…

Více » Mezi životem a smrtí

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Nejistá existence hradeb v Holešově přednáší Ing. Karel Bartošek referent památkové péče MÚ Holešov, historik, člen výboru VK Holešov Čtvrtek 22. září 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč

Více » Hrad křídlo

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku pana Stanislava Plachého, člena spolku Kroměřížská dráha, z. s. Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841–1951) Čtvrtek 2. června 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč Přednáška nastíní 140 let železniční dopravy na Kroměřížsku. Dozvíte se zajímavosti o budování tratí v našem regionu,…

Více » Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841–1951)

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku PhDr. Aleše Naňáka, pracovníka Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje  Kamenosochařské dílny Kroměřížska mezi léty 1850–1950 a jejich příběhy Úterý 24. května 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč   Anotace: Každý den při svých cestách míjíme jejich díla: kamenné kříže v ulicích…

Více » Kamenosochařské dílny Kroměřížska mezi léty 1850–1950 a jejich příběhy

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku PhDr. Karla Müllera,  ředitele Zemského archivu v Opavě Naše komunální heraldika a symboly města Holešova  Čtvrtek 28. dubna 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov.  Vstupné 25,- Kč  

Více » Naše komunální heraldika a symboly města Holešova