Přednášky

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Nové poznatky získané při restaurování barokních oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově v letech 2006 – 2016 přednáší Mgr. Anna Grossová, NPÚ, ÚOP v Kroměříži čtvrtek 23. března 2017, 17 hodin, studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč  

Více » Nové poznatky získané při restaurování barokních oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově v letech 2006 – 2016

V příjemně naplněné studovně Městské knihovny v Holešově se 16. února 2017 uskutečnila první vlastivědná přednáška tohoto roku. Tématem byla archeologie a představení činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., jehož hlavním úkolem je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů souvisejících se stavební činností a jejich zpracování.

Více » Po stopách zmizelé synagogy a výsledky archeologického bádání na východní Moravě

Čtvrtek 21. ledna byl v Městské knihovně ve znamení setkání zájemců o historii hradu Lukova. Ti se již těšili na novou knihu, která byla představena veřejnosti před týdnem v Krajské knihovně ve Zlíně. Zaplněná studovna v Holešově také přivítala 3/4 autorského kolektivu – Ing. Jiřího Holíka, správce hradu a předsedu Spolku přátel hradu Lukova, RNDr.…

Více » Hrad Lukov Proměny opevněného sídla