Přednášky

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Mgr. Sabiny Máchové doktorandky Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : nelehký úděl žen na Valašsku v 19. a 20. století Úterý 11. října 2022, 17.00 hodin, studovna Městské knihovny Holešov, Vstupné 25 Kč Přednáška se…

Více » Mezi životem a smrtí

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Nejistá existence hradeb v Holešově přednáší Ing. Karel Bartošek referent památkové péče MÚ Holešov, historik, člen výboru VK Holešov Čtvrtek 22. září 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč

Více » Hrad křídlo

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku pana Stanislava Plachého, člena spolku Kroměřížská dráha, z. s. Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841–1951) Čtvrtek 2. června 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč Přednáška nastíní 140 let železniční dopravy na Kroměřížsku. Dozvíte se zajímavosti o budování tratí v našem regionu,…

Více » Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841–1951)

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku PhDr. Aleše Naňáka, pracovníka Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje  Kamenosochařské dílny Kroměřížska mezi léty 1850–1950 a jejich příběhy Úterý 24. května 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč   Anotace: Každý den při svých cestách míjíme jejich díla: kamenné kříže v ulicích…

Více » Kamenosochařské dílny Kroměřížska mezi léty 1850–1950 a jejich příběhy

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku PhDr. Karla Müllera,  ředitele Zemského archivu v Opavě Naše komunální heraldika a symboly města Holešova  Čtvrtek 28. dubna 2022, 17.00 hodin Studovna Městské knihovny Holešov.  Vstupné 25,- Kč  

Více » Naše komunální heraldika a symboly města Holešova

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku  Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie Holešov ve 13. a 14. století aneb Jak se Holešov stal městem  Úterý 22. března 2022, 17.00 hodin Zámek Holešov, Sala terrena (nám. F. X. Richtra 190). Vstupné 25,- Kč  

Více » Holešov ve 13. a 14. století aneb Jak se Holešov stal městem