Přednášky

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku  Mgr. Miroslava Popelky a Mgr. Adama Fojtíka z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.  Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

Více » Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Nové poznatky získané při restaurování barokních oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově v letech 2006 – 2016 přednáší Mgr. Anna Grossová, NPÚ, ÚOP v Kroměříži čtvrtek 23. března 2017, 17 hodin, studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč  

Více » Nové poznatky získané při restaurování barokních oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově v letech 2006 – 2016