V příjemně naplněné studovně Městské knihovny v Holešově se 16. února 2017 uskutečnila první vlastivědná přednáška tohoto roku. Tématem byla archeologie a představení činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., jehož hlavním úkolem je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů souvisejících se stavební činností a jejich zpracování. V minulém roce pracovníci hulínského oddělení Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík realizovali ve správních okresech Kroměříž a Zlín 23 archeologicky pozitivních výzkumů (z toho 12 na Kroměřížsku, 11 na Zlínsku). První hodina přednášky tedy patřila představení jednotlivých lokalit, například Hulín-Záhlinice, Morkovice, Napajedla, Spytihněv, Šelešovice, Zlín-Malenovice.

Výjimečné postavení mezi aktivitami ÚAPP měl srpnový výzkum v Holešově na nám. Svobody v místě nacisty zničené Nové Synagogy. Tento výzkum nebyl záchranný, ale badatelský. Lokalita není ohrožena stavební činností, takže podnět a objednávka přišla od majitele pozemku – města Holešova. Jeho hlavním cílem bylo lokalizovat zbytky synagogy. Tři kopané mikrosondy potvrdily základ čelní zdi synagogy a v sondě 3 byl odkryt mohutný pilíř vyzděný ze silně vypálených cihel. Podle umístění se jedná o pilíř, zpevňující usazení  jednoho  z pravděpodobně 4 litinových sloupů, podpírajících  strop a střechu synagogy. Archeologickým výzkumem se tedy podařilo určit umístění vybraných konstrukčních prvků Nové synagogy, podle kterých  lze s větší přesností zaměřit průběh zdí budovy. Na základě toto bude na místě vybudována menší zídka připomínající tvar této stavby. Odborným konzultantem, jehož znalosti přispěly k úspěchu výzkumu, byl holešovský historik Jan Machala. Protože je nejvýznamnějším znalcem problematiky tohoto objektu v Holešově, doplnil přímo na přednášce poznatky archeologů o své informace získané studiem archivních pramenů.

Oba přednášející prokazují svou erudici nejen bezchybnou každodenní prací v terénu, ale také veřejné vystoupení potvrdilo i jejich skvělé interpretační schopnosti. Širší veřejnost sice na archeologii nejvíce lákají konkrétní nálezy, ale nejobtížnější částí oboru je umět klást získané poznatky do vzájemných prostorových a časových souvislostí. Pravým vrcholem přednášky proto byly popisy sídelních vztahů v regionu středního Pomoraví, například v době římské, v době hradištní nebo líčení období skytských nájezdů. A tam, kde je řeč hmotných pramenů skoupá či zcela němá, nebojí se mladí odborníci přidat ani svou vlastní fantazii a nezbytný humor.

Přednášku, kterou zorganizovalo MKS Holešov – Městská knihovna, Městské muzeum a Vlastivědný kroužek v Holešově, si nenechalo ujít 40 posluchačů.

Mgr. Ondřej Machálek