MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na

představení prvního vydání knihy Pohádky a pověsti z Držkové

Augustin Jančík (1900–1956) řídící učitel v Držkové a ve Všetulích, učitel v Holešově, kronikář, sběratel lidové slovesnosti, režisér ochotnických souborů, amatérský archeolog

Osobnost autora a knihu představí jeden z iniciátorů jejího vydání Ing. Lubomír Marušák z Držkové

Čtvrtek 8. října 2020, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč