MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na představení prvního vydání knihy Pohádky a pověsti z Držkové, kterou v roce 1940 napsal Augustin Jančík (1900–1956), řídící učitel v Držkové a ve Všetulích, učitel v Holešově, kronikář, sběratel lidové slovesnosti, režisér ochotnických souborů a amatérský archeolog.

Životní osudy autora a knihu podrobně představí jeden z iniciátorů jejího vydání Ing. Lubomír Marušák z Držkové.

Akce proběhne v úterý 17. března 2020 v 17.00 hodin ve studovně Městské knihovny Holešov. Vstupné 25 Kč