Vážení přátelé, členové Vlastivědného kroužku Holešov, rád bych Vás tímto oficiálně pozval na valnou hromadu našeho spolku, která se uskuteční v pátek 12. listopadu 2021 od 16:30, ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Na programu bude:

  • výroční zpráva za rok 2020,
  • zpráva o činnosti výboru v r. 2020 a 2021,
  • zpráva o hospodaření v r. 2020 a 2021,
  • výročí obnovení činnosti Vlastivědného kroužku
  • návrh plánu akcí na r. 2022,
  • návrh rozpočtu na r. 2022,
  • doplnění výboru (volba),
  • doplnění revizní komise (volba),
  • návrh na Osobnost města Holešova,
  • různé (diskuse).

Prosím Vás o co nejhojnější účast.

Současně připomínám, že valná hromada je ideální příležitostí k zaplacení členského příspěvku, který činí 200 Kč na kalendářní rok.

Zaplatit členský příspěvek je možné i převodem na bankovní účet VK Holešov.

Bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kroměříž, Číslo transparentního účtu: 2000534917/2010, (do poznámky uvést jméno + rok, na který se členský příspěvek vztahuje)

Na setkání s Vámi dne 12. listopadu se těší Jan Machala, předseda Vlastivědného kroužku Holešov, z.s.