Přerovské povstání má souvislost i s Holešovem

Ve čtvrtek 14. května 2015 proběhla v Městské knihovně další zajímavá vlastivědná přednáška, kterou uspořádali Městská knihovna, Městské muzeum a Vlastivědný kroužek.

V přednáškovém sále vystoupil Bc. Petr Sehnálek, kurátor Muzea Komenského v Přerově. Jeho tématem bylo Přerovské povstání, které vypuklo a bylo krvavě potlačeno 1. května 1945. Před několika týdny jsme tedy vzpomněli 70 let od této události.

Téma bylo tentokrát vybočením mimo náš bezprostřední region Holešovska, ale přednášející postupně odhaloval některé zajímavé vazby a souvislosti, kterými události konce války spojují Holešovsko s Přerovskem. Na potlačení Přerovského povstání se například podíleli příslušníci holešovské posádky Schutzpolizei pod vedením zástupce velitele npor. SS Bussela, fanatického nacisty, který se pravděpodobně v Horní Moštěnici dopouštěl krvavých represí. Podobných, jaké již dříve páchal na Holešovsku.

Na přednášce byl přítomen i pan Vlastimil Úlehla z Hulína, dlouholetý kronikář tohoto města, který zavzpomínal na velitele četnické stanice v Přerově Jana Švehláka, který předtím působil v Hulíně a kterého osobně znal. Jan Švehlák se stal jedním z celkem 21 popravených.

„Přerovské povstání“ je pro mnohé pojem známý pouze z učebnic a zůstává tak do jisté míry prázdným. A to je obrovská škoda. Právě Bc. Sehnálek jej dokázal naplnit mimořádně poutavým líčením dramatických dnů, a přesvědčit nás, že Přerovské povstání bylo jednou ze zásadních událostí v závěru osvobozování našeho území od nacistické okupace.

Opět nám bylo poněkud líto, že na našich vlastivědných přednáškách stále nepotkáváme žádné mladé lidi, místní studenty humanitního zaměření. Nechce se nám věřit, že by v našem městě žádní nebyli. Znalost historie vlastního regionu bude vždy součástí všeobecného vzdělání. A právě Vlastivědný kroužek již přes 55 let zve do Holešova inspirativní osobnosti z řad odborníků na historii, etnografii, archivnictví či další pomocné vědy historické.

Mgr. Ondřej Machálek

 Fotografie z akce ZDE

2015_04_14_Přerovské povstání a jeho význam