ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem 

LEDEN

  • čtvrtek 16. ledna 2020 – přednáška Život Jana Sarkandra a jeho kanonizační proces. Přednáší Mgr. Tomáš Parma, Ph.D., vědecký pracovník Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 ÚNOR

  • čtvrtek února 2020přednáška Z dávné i nedávné pozoruhodné historie nedaleké osady Símře. Po roce 1952 násilím zaniklé v důsledku vyhnání jejich obyvatel z domů a soudním zákazu jejich návratu. Přednáší pan Arnošt Pospíšil, člen VK Holešov a autor publikace věnované této osadě.

 BŘEZEN

  • úterý 17. března 2020 – představení knihy Pohádky a pověsti z Držkové. Napsal v roce 1940 Augustin Jančík (1900-1956), učitel mj. v Držkové, Všetulích a v Holešově, amatérský archeolog, vlastivědný a kulturní pracovník. Vystoupí jeden z iniciátorů vydání knihy Ing. Lubomír Marušák z Držkové.

 DUBEN

  • sobota 4. dubna 2020Jak žili pasekáři na Kolibách a Porubě a jak tento život zmizel. Vycházka z Trojáku od hospody, přes Bludný, do Rajnochovic a na autobus v Rajnochovicích, cca 10 km. Průvodcem Dalibor Kolbinger.
  • sobota 18. dubna 2020 – zájezd na rakouský zámek Schloss Hof, lovecké venkovské sídlo prince Evžen Savojského. Jeden z největších a nejkrásnějších barokních komplexů Rakouska, který navrhl architekt Johann von Hildebrandt. Průvodcem Ing. Lenka Křesadlová.
  • čtvrtek dubna 2020 – přednáška Kurovický lom aneb bohatství za humny. Přednáška o nedaleké jedinečné místní přírodní památce Kurovický lom. Budou představeny nejnovější objevy přírodovědců, především průzkumy a sčítání ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vystoupí zoolog RNDr. Dušan Trávníček z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

KVĚTEN

  • sobota května 2020 – 4. ročník Sarkandrovské poutě na Svatý Hostýn. Spoluorganizace.
  • čtvrtek května 2020přednáška Obrázkové putování krajem mlýnů a pověstných krajánků. Vyprávění o dávné i nedávné historii mlýnů, mletí obilí a souvisejících zajímavostech v podání mlynáře pana Arnošta Pospíšila, člena VK Holešov.

ČERVEN

  • Přednáška s pracovním názvem Průběh komplexního laboratorního zpracování archeologické sbírky holešovského muzea. Vystoupí Mgr. Ivona Vostrovská, vedoucí archeologické a archeometrické laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.