Září

  • neděle 15. září 2019 – Dny evropského dědictví. Komentovaná prohlídka raně barokního zámeckého mostu a nejvzácnějších movitých památek Holešova (např. hejtmanský meč Jana z Rottalu, monstrance Marie z Krammern a dalších).

 

  • sobota 21. září 2019 – Vycházka po mlýnech na toku Rusavy II. část. Pokračování poznávání mlynářské historie řeky Rusavy, tentokrát z Holešova do Všetul, popřípadě až do Třebětic.

 

  • úterý 24. září 2019 – Holešov a příroda v jeho okolí. Na přednášce RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa a odborného pracovníka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, budou podrobně představeny lokality v okolí našeho města, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů.

 

Říjen

  • čtvrtek 3. října 2019 – Oslavy 60. výročí založení Vlastivědného kroužku Holešov. Akce je součástí Týdne knihoven.

 

  • sobota 12. října 2019 – Výlet za památkami Kvasic. Opakování úspěšné prohlídky před 5 lety. Městečko si opět prohlédneme se skvělou průvodkyní paní Květou Koutňákovou, členkou VK Holešov.

 

 

Listopad

 

  • úterý 26. listopadu 2019 – Soudní proces s vojenskými účastníky protižidovského pogromu v Holešově v roce 1918. Přednáška Mgr. Jana Machaly, předsedy VK Holešov, který k případu prostudoval dosud nepublikované archivní materiály.

 

Prosinec

  • čtvrtek prosince 2019 – Mikulášské obchůzky – proměny tradice. Poslední prosincová přednáška bude opět ve znamení lidových zvyků. Mgr. Ondřej Machálek, kurátor etnografických sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, seznámí zájemce s různorodými podobami a proměnami tohoto nejvýraznějšího adventního obyčeje v regionu východní Moravy.