ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

 ZÁŘÍ

  • sobota 5. září 2020 – Zájezd na rakouský zámek Schloss Hof, lovecké venkovské sídlo prince Evžen Savojského. Jeden z největších a nejkrásnějších barokních komplexů Rakouska, který navrhl architekt Johann von Hildebrandt. Průvodcem Ing. Lenka Křesadlová.
  • neděle 13. září 2020 – Dny evropského dědictví. Mimořádná komentovaná stavebně-historická prohlídka domu čp. 38/17 na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově.
  • čtvrtek 24. září 2020 – Kurovický lom anebo bohatství za humny. Na přednášce RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa a odborného pracovníka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, bude podrobně představena lokalita bývalého vápencového lomu a nyní přírodní památky Kurovický lom, kde se vyskytují chráněné druhy obojživelníků a plazů.

ŘÍJEN

  • čtvrtek 8. října 2020 – Představení knihy Pohádky a pověsti z Držkové. Napsal v roce 1940 Augustin Jančík (1900-1956), učitel mj. v Držkové, Všetulích a v Holešově, amatérský archeolog, vlastivědný a kulturní pracovník. Vystoupí jeden z iniciátorů vydání knihy Ing. Lubomír Marušák z Držkové. Akce je součástí Týdne knihoven.
  • sobota 10. října 2020Zájezd do Chřibů (hrad Cimburk a okolí, hřbitov Střílky)

LISTOPAD

PROSINEC

  • úterý prosince 2020 – Vánoce na pozadí velkých dějin. Komponované pásmo. Mgr. Ondřej Machálek, kurátor etnografických sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Ing. Karel Bartošek, referent památkové péče Městského úřadu Holešov.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.