Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na druhé pololetí roku 2021

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

 SRPEN

  • středa 25. srpna 2021 – Slavnostní křest publikace Pověsti z Holešovska a zahájení venkovní výstavy Po stopách knihovnictví v Holešově. Místo konání: před Městskou knihovnou.

 ZÁŘÍ

Dny evropského dědictví

  • neděle 12. září 2021, od 14.00 hod.PO STOPÁCH KNIHOVNICTVÍ V HOLEŠOVĚ

Sraz před Městskou knihovnou v Holešově. Vycházka bude mapovat stoletou historii od založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny a 160 let od založení Čtenářského spolku v Holešově. Poznáte místa, která jsou spojená s činností knihovny a spolku, od nejstarších dob až po současnost. Při této výpravě za poznáním se dozvíte nejen informace o knihovnictví a spolkovém životě v Holešově, ale seznámíte se s historií jednotlivých domů a míst, např. budova Kina Svět, gymnázium, Sokolský dům, zámek aj. Provázet vás budou členové Vlastivědného kroužku Holešov. Nutná registrace u paní Ireny Železné, vedoucí Městské knihovny Holešov (zelezna@mks-holesov.cz; 571 160 892; 735 160 666). Vstupné 20,- Kč. Kapacita omezena.

  • sobota 18. září 2021, od 17:00 hod. – PO STOPÁCH HOLEŠOVSKÉHO POGROMU

Sraz před farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Komentovaná večerní procházka holešovskými ulicemi přivede účastníky na místa spojená s dramatickými okamžiky noci ze 3. na 4. prosince 1918 a přiblíží jim, co se osudnou noc na těchto místech odehrávalo, a co pogromu předcházelo. Provázet vás budou členové Vlastivědného kroužku Holešov. Nutná registrace u paní Ireny Železné, vedoucí Městské knihovny Holešov (zelezna@mks-holesov.cz; 571 160 892; 735 160 666). Vstupné 20,- Kč. Kapacita omezena.

  • neděle 19. září 2021, od 9:00 hod.PO STOPÁCH HOLEŠOVSKÉHO POGROMU – DEN POTÉ

Sraz před nádražím v Holešově. Komentovaná dopolední procházka holešovskými ulicemi přivede účastníky na místa spojená s neméně dramatickými okamžiky dne 4. prosince 1918, jakož i dní následujících, a přiblíží jim, jak holešovská společnost, respektive vznikající československý stát na pogrom reagovaly. Provázet vás budou členové Vlastivědného kroužku Holešov. Nutná registrace u paní Ireny Železné, vedoucí Městské knihovny Holešov (zelezna@mks-holesov.cz; 571 160 892; 735 160 666). Vstupné 20,- Kč. Kapacita omezena.

  • sobota 25. září 2021 – Celodenní zájezd za poznáním barvité historie polského a českého Těšína. U příležitosti otevření nové expozice Muzea Těšínska. Průvodcem PhDr. David Pindur, Ph.D., historik, odborný pracovník Muzea Těšínska.

ŘÍJEN

  • čtvrtek 14. října – Přednáška Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727–1728. Vystoupí autoři stejnojmenné výstavy ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., a PhDr. Filip Paulus z Národního archivu v Praze, Místo konání: Sala terrena, zámek Holešov.
  • pátek 15. nebo 22. října 2021Valná hromada Vlastivědného kroužku
  • sobota 16. října 2021Terénní exkurze po stopách Arcibiskupské lesní železnice v Rajnochovicích. U příležitosti 100. výročí zastavení provozu. Průvodcem archeolog a člen kroužku Mgr. Jiří Janál.

LISTOPAD

  • Dušičková výprava po čestných a městských hrobech na Městském hřbitově v Holešově

PROSINEC

  • Literární pásmo Vánoce na pozadí velkých dějin. Komponované pásmo. Mgr. Ondřej Machálek, kurátor etnografických sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Ing. Karel Bartošek, referent památkové péče Městského úřadu Holešov.

Přednášky se obvykle konají ve studovně Městské knihovny v Holešově v 17.00 hod.