Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2019

ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městským muzeem v Holešově

 ÚNOR

  • čtvrtek 7. února 2019 – přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018. Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.).

 BŘEZEN

  • čtvrtek 14. března 2019, 16.00 hod. – Návštěva krypty pod Černou kaplí ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • čtvrtek 28. března 2019 – přednáška František Xaver Richter – známý neznámý. Jana Spáčilová, Ph.D., odborný asistent Katedra muzikologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška spolu se ZUŠ Holešov u příležitosti 70. výročí založení školy.

 DUBEN

  • čtvrtek 4. dubna 2019 – přednáška Začátek a konec holešovského letiště (1. 4. 1953 – 31. 3. 2009). Ing. Jan Dúbravčík, Vlastivědný kroužek Holešov.
  • úterý 16. dubna – neděle 21. dubna 2019 – Legiovlak v Holešově. Společná návštěva bude ještě upřesněna.

KVĚTEN

  • víkend 4. nebo 5. května 2019 – Vycházka podél toku Rusavy po stopách mlynářských památek. Průvodce Arnošt Pospíšil, Vlastivědný kroužek Holešov.
  • úterý 21. května 2019 – přednáška Záhadná jízda králů. Příběh tradice zahalené tajemstvím. PaedDr. Jiří Jilík.

ČERVEN

  • sobota 8. června 2019 – celodenní zájezd do Litomyšle.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.