Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

LEDEN

  • čtvrtek 28. ledna 2021 – Přednáška Větrné mlýny na Holešovsku. Přednáší Ing. Jan Dúbravčík, člen výboru Vlastivědného kroužku Holešov.

ÚNOR

  • úterý 16. února 2021 – Přednáška Masopustní tradice ve Zlínském kraji. Přednáší Mgr. Ondřej Machálek, místopředseda Vlastivědného kroužku Holešov, kurátor etnografie Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
  • čtvrtek 25. února 2021 Přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2020. Přednáší Mgr. Miroslav Popelka, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., vedoucí pobočky Kroměříž.

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

  • okolo 6. května 2021 Čestná stráž u válečných pomníků na Holešovsku. Zajišťuje předseda Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Jan Machala.
  • sobota Vycházka za zajímavostmi Štípy. Terénní vycházka, která vhodně doplní přednášku Ing. Dúbravčíka o větrných mlýnech. Na programu bude prohlídka větrného mlýna ve Štípě, dále návštěva poutního kostela Narození Panny Marie a kaple na bývalém hřbitově (tzv. starý kostel).
  • Připomínka 270 let od narození Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna (* května 1751, Holešov)

ČERVEN

  • Připomínka 180 let od narození Josefa Drásala, obra holešovského (* 4. července 1841, Chromeč)
  • sobota Celodenní zájezd „Těšínské nebe“. Cesta za poznáním poutavé historie polského a českého Těšína.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.