Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2022

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

 LEDEN

  • čtvrtek 13. ledna 2022 – Přednáška Větrné mlýny na Holešovsku. Přednáší Ing. Jan Dúbravčík, člen Vlastivědného kroužku Holešov.

 ÚNOR

  • čtvrtek 10. února 2022 – Přednáška Řeka Bečva – ráj i peklo biodiverzity. Přednáší RNDr. Dušan Trávníček, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
  • úterý 22. února 2022 – Přednáška Poklady z Hostýnských vrchů. S nedávným objevem depotů zlatých a stříbrných mincí z období třicetileté války vás seznámí RNDr., PhDr. Jana Langová, archeoložka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

 BŘEZEN

  • úterý 8. března 2022 – Slavnostní představení knihy Kvasice: městečko v proměnách staletí. Za účasti autorů Květoslavy Koutňákové a Petra Klapila.
  • úterý 22. března 2022 – Holešov ve 13. a 14. století aneb Jak se Holešov stal městem. Přednáška Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie.

DUBEN

  • sobota 23. dubna 2022 – Zájezd na rakouský zámek Schloss Hof, lovecké venkovské sídlo prince Evžen Savojského. Jeden z největších a nejkrásnějších barokních komplexů Rakouska, který navrhl architekt Johann von Hildebrandt. Průvodcem Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
  • čtvrtek 28. dubna 2022 – Přednáška Heraldika města Holešova (pracovní název). Přednáší PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.

KVĚTEN

  • Čestná stráž u pomníků na Holešovsku. Zajišťuje předseda Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Jan Machala.
  • úterý 24. května 2022 – Přednáška Kamenické dílny okresu Kroměříž. Přednáší Aleš Naňák, pracovník oddělení památkové péče Zlínského kraje.

ČERVEN

  • čtvrtek 2. června 2022 – Přednáška Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841 – 1951). Přednáší Stanislav Plachý, Kroměřížská dráha, z. s.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.