Rámcový program Vlastivědného kroužku na první pololetí roku 2015

pro veřejnost

 

Vysvětlivky:

S – Členská schůze VK nebo odborný seminář pro členy VK

TE – Terénní exkurze

P – Přednáška pro veřejnost

L-HP – Literárně-hudební pořad

V – Výstava

 

Leden

 P 22. 1. – Hudební skladatel a holešovský rodák Jan Schneeweis (111 let od jeho narození) – přednáška Mgr. Zuzany Machálkové.

S – 30. 1. – Výroční valná hromada VK

 

Únor

P – 3. 2. Aktuální archeologické výzkumy v našem okolí (Mgr. Miroslav Daňhel – Archeologické centrum Olomouc, Mgr. Miroslav Popelka – Ústav archeologické památkové péče Brno)

 

Březen

 V – 19. 3. – Holešovsko za okupace (20. 3. – 31. 5. 2015) vernisáž výstavy MKS Holešov na zámku v Holešově

 P – 24. 3.Holešovsko za okupace anebo co se na výstavu nevešlo (Dúbravčík, Machálek, Machala, Olšina a další)

 

Duben

 L-HP – 9.4. – „Nezapomeneme…“ literárně – hudební pásmo k 70. výročí osvobození města Holešova

TE – 18. 4. – Archeologicko-historická vycházka do Prusinovic – hrádek Kasařov, zmizelý zámek a kostel (s náhrobky). (Kolbinger)

 

Květen

 V – 2. 5. – Polní výstava zbraní a vojenské techniky – Hraničářský pluk 19 Brno, zámecký park Holešov

 P – 14. 5. – Přerovské povstání a jeho význam. Bc. Petr Sehnálek (Muzeum Komenského v Přerově)

 TE – 17. 5. – Po stopách II. světové války v Holešově (Machálek) vycházka po památných místech

 

Červen

 TE – 14. 6. – Víkend otevřených zahrad – zámecká zahrada Holešov

 TE – 20. 6. – Masakr na Švédských šancích 1945, Horní Moštěnice, Přerov

Sraz účastníků exkurze na vlakovém nádraží v Horní Moštěnici, 10:14

S – 26. 6. – Valná hromada VK