Volné pokračování navazující na první přednášku o rozvoji místní železniční dopravy v letech 1841–1951.

Vystoupení bude tentokrát sledovat vývoj regionální dopravy po roce 1952 až do dnešních dnů.

Zastavíme se u výstavby nových železničních mostů v Kroměříži, uvedení do provozu zastávky Jankovice, u modernizace nádraží v Holešově, zastávek na tratích bývalých Kroměřížských drah a přilehlých tratí v průběhu let.

Povídání zakončíme zaváděním integrovaného dopravního systému ve Zlínském kraji a vizí železniční dopravy do budoucna.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii