Ve čtvrtek 25. listopadu se ve studovně Městské knihovny Holešov uskutečnila  přednáška Ing. Lenky Křesadlové PhD., vedoucí Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu, nazvaná „Sen o blaženém orientu – Stavby s orientální tématikou v historických zahradách a parcích“. O této tematice vydala přednášející stejnojmennou knihu, která byla na přednášce rovněž prezentována. Je zde zmíněna i zahrada holešovského zámku, protože současná hvězdárna, která se v něm nachází, byla před zřízením hvězdářské kopule upravena jako „Čínský pavilon“.  Přednášku uspořádal Vlastivědný kroužek Holešov a Městská knihovna Holešov.

Karel Bartošek

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii