Terénní exkurze do Dřevohostic

 

V sobotu 18. října se sešlo 14 členů a příznivců Vlastivědného kroužku Holešov v Dřevohosticích. Stalo se tak na pozvání pana Mgr. Zdeňka Smiřického, předsedy Vlastivědného spolku Žerotín. Pan Smiřický, dřevohostický rodák a patriot, nás po celé odpoledne obětavě prováděl po místních památkách a více než zasvěceně nás upozorňoval na místní reálie, zajímavosti a kuriozity. Začali jsme popisem náměstí s radnicí a domem s typickým hanáckým žudrem. Dále jsme se podívali k pomníku padlých od sochaře Julia Pelikána. Největší památkou je v Dřevohosticích bezpochyby renesanční čtyřkřídlý vodní zámek z 16. století, spojený s osobností Karla Staršího ze Žerotína a rodem Skrbenských z Hříště. Jeho obě patra jsme si mohli důkladně projít. Vystoupali jsme také na věž, odkud se nabízí krásné výhledy do krajiny pod Hostýnem. Součástí zámku je muzeum o dějinách obce, expozice akademického sochaře Jiřího Lendra, pamětní síň kardinála Lva Skrbenského z Hříště a Hasičské muzeum v budově předzámčí. Poslední zastávkou byl kostel sv. Havla, kde nám pan Smiřický pustil ukázky z Vánoční mše (Missa pastoralis in C) a Slavnostní mše (Missa solemnis) znovuobjeveného místního rodáka učitele a hudebního skladatele Josefa Schreiera (1718 – ?). Panu Smiřickému moc děkujeme za obětavost a nasazení, přejeme mu další úspěchy v jeho vlastivědné, badatelské a popularizační práci!

 Fotografie z vycházky

2014-10-18 Dřevohostice