V sobotu 11. října 2014 v podvečer se v krásných prostorách Zámecké restaurace sešli členové Vlastivědného kroužku Holešov a pozvaní hosté na slavnostní valné hromadě, aby si připomenuli 55. výročí založení. Předseda sdružení Jan Dúbravčík v úvodu přivítal pozvané hosty, mezi nimiž byli i bývalí členové kroužku. Bohužel, vzhledem k probíhajícím volbám se omluvili pozvaní představitelé města. Poté místopředseda kroužku Ondřej Machálek krátce připomněl jeho historii. Zdůraznil význam zakládajících členů a dalších vynikajících osobností Holešova, kteří přispěli k vysoké kvalitě zejména vlastivědných přednášek. V 60. a 70, letech minulého století bylo zaregistrováno až 200 zájemců o vlastivědné přednášky a exkurze za památkami Holešova a okolí. Významná byla i publikační činnost členů kroužku. Vlastivědný kroužek v Holešově se ale nevyhnul i obdobím krize a stagnace. Na připomínku historie kroužku pak navázal Jan Dúbravčík s nástinem záměru jeho další činnosti. Vlastivědný kroužek bude nadále vyvíjet činnost v osvědčených oblastech, jako jsou přednášky a vycházky za historickými a přírodními památkami pro veřejnost, publikační a propagační činnost ve prospěch města Holešova a jeho bohaté historie. Velký význam je přikládán i spolupráci s Městským kulturním střediskem.