V pátek 29. ledna 2016 v podvečer se členové spolku Vlastivědný kroužek Holešov sešli v Městské knihovně Holešov na výroční valné hromadě.  Vyslechli si jednotlivé informace o práci spolku v minulém roce, připravené výborem. V dalším si valná hromada naplánovala akce na nový rok 2016 a plán jejich finančního zabezpečení. Po malém občerstvení se přítomní členové v diskusi vyjádřili k různým tématům práce spolku a poté valná hromada přijala usnesení. V něm, kromě jiného, Vlastivědný kroužek Holešov navrhuje svoje nominace na vyhlášení osobnosti a kolektivu v oblasti kultury a volnočasových aktivit města Holešova za rok 2015 a dále se připojil ke stanovisku společnosti Castellum Holešov a jejímu návrhu kritérií pro využívání areálu zámeckého parku, které společnost zaslala radě města v září minulého roku.