V pátek 30. ledna 2015 se sešli členové Vlastivědného kroužku Holešov na výroční valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok a vytýčili si plán činnosti na rok nový. Jednání se účastnil starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert. Předseda občanského sdružení Ing. Jan Dúbravčík ve zprávě o činnosti zhodnotil práci výboru i celého sdružení. Ocenil práci všech aktivních členů, kteří přispěli k organizaci kvalitních vlastivědných přednášek, vycházek a publikací. Díky nim se všech akcí sdružení v roce 2014 účastnilo na 500 členů a příznivců. Valná hromada schválila i plán akcí na první pololetí roku 2015 a nové logo Vlastivědného kroužku Holešov. Zájemci se s obsahem a termíny jednotlivých akcí mohou seznámit na webových a facebookových stránkách sdružení a na nástěnce, umístěné v průjezdu Městské knihovny Holešov. Schválena byla i výroční zpráva sdružení, která je rovněž vyvěšena na webových stránkách vkholesov.cz.