MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum

a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

 Mgr. Miroslava Popelky a Mgr. Adama Fojtíka

z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

 Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

 čtvrtek 7. února 2019, 17.00 hodin

studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč

Fotografie z akce