Celorepublikovou akci Víkend otevřených zahrad v České republice organizuje občanské sdružení Průvodce parkem, o.s. a další organizace. Tato akce, která vznikla ve Velké Británii otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt je jedním z důležitých článků šíření osvěty o klenotech zahradního umění.

Protože holešovská zahrada je klenotem zahradního umění středoevropského významu, vzal si Vlastivědný kroužek záštitu nad pořádáním této akce v Holešově a již potřetí spolu s Městem Holešov zorganizoval komentovanou prohlídku zahrady. Na prvním místě musíme poděkovat naší skvělé průvodkyni, Ing. Pavle Pšejové, pracovnici odboru ochrany životního prostředí Městského úřadu Holešov.

Letos byla prohlídka zahrady zvláště bohatá na aktuální informace, protože se od března se realizuje rekonstrukce tvarovaných stěn a v rámci projektu proběhnou ještě na podzim velké úpravy – výsadba nových stromů a úprava mlatové plochy u zahradního průčelí zámku. Zvláště mlatové cesty pořádáním nevhodným akcí a přemírou těžké techniky dostávají pořádně „na frak“. Proto se všichni přítomní shodli, že se na spravenou podobu parteru u zámku těší a regulace akcí je potřeba.

 

Fotografie z akce zde