MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na slavnostní

představení knihy Kvasice: městečko v proměnách staletí

za účasti autorů Květoslavy Koutňákové a Petra Klapila

Úterý 8. března 2022, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč