V rámci Dnů města Holešova se v neděli 17. května odpoledne uskutečnila komentovaná procházka členů Vlastivědného kroužku, kteří účastníky provedli po místech, která jsou nějakým způsobem spojena s událostmi let 1938 až 1945. Společně jsme si prošli centrum města, kde jsme zdůraznili například Neumannův hostinec, Central, Janákovu hospodu, Okresní úřad, starou radnici a Kneislův dům. V židovském městě jsme popsali smutné osudy Nové synagogy a poškození mostu přes Rusavu. Na Palackého ulici jsme se zastavili u restaurace v Sokolském domu, na místě bývalé Charbutovy cukrárny, zmínili jsme následky bombardování této ulice i ulice Školní. Posledními zastávkami bylo gymnázium, socha Masaryka, okresní soud a nádraží. Procházka nakonec trvala dvě hodiny. Velmi příjemné bylo, že mnozí z účastníků na ní přispěli svými osobními zajímavými vzpomínkami.

 Fotografie z akce ZDE