MKS Holešov – Městská knihovna Holešov

a Vlastivědný kroužek Holešov

Vás srdečně zvou na přednášku

Mgr. Miroslava Daňhela (Archeologické centrum Olomouc)

 a Mgr. Miroslava Popelky (Ústav archeologické památkové péče Brno)

 Aktuální archeologické výzkumy v okolí Holešova

 Akce se uskuteční v úterý 3. února 2015 v 17.00 hod

ve studovně Městské knihovny Holešov (nám. Dr. E. Beneše 17)

Vstupné: 25,-  Kč

2015_02_03_Aktuální archeologické výzkumy v okolí Holešova