Germánští jezdci z Roštění. Spojenci nebo nepřátelé Římské říše?

V úterý 1. listopadu 2022, 17.00 hod.

Studovna Městské knihovny Holešov

Přednáška se bude věnovat shrnutí dosavadních znalostí o pohřebních zvyklostech Germánů ve střední Evropě s důrazem na nově archeologicky prozkoumané pohřebiště v Roštění v letošním roce. Budou představeny nejzajímavější nálezy získané povrchovou prospekcí i archeologickým výzkumem, kterým dominují jezdecké ostruhy. Ty svědčí o pohřbech elity vojenských jednotek východních Germánů z konce 2. století našeho letopočtu, které zde operovaly v době markomanských válek proti Římanům usazených ve vojenském táboře v Hulíně-Pravčicích.

Přednáší odborný garant a vedoucí výzkumu archeolog Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. a archeolog Mgr. Miroslav Popelka (Ústav archeologické památkové péče Brno, vedoucí pobočky Kroměříž).