MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

PhDr. Karla Müllera,  ředitele Zemského archivu v Opavě

Naše komunální heraldika a symboly města Holešova

 Čtvrtek 28. dubna 2022, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov.  Vstupné 25,- Kč