MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

pana Stanislava Plachého, člena spolku Kroměřížská dráha, z. s.

Rozvoj železniční dopravy na Kroměřížsku (1841–1951)

Čtvrtek 2. června 2022, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč

Přednáška nastíní 140 let železniční dopravy na Kroměřížsku. Dozvíte se zajímavosti o budování tratí v našem regionu, včetně nerealizovaných projektů, které mohly změnit mapu železnic. Chybět nebude ani historický film a na závěr volná diskuze k tomuto tématu, kterému se dlouhodobě věnuje člen spolku Kroměřížská dráha pan Stanislav Plachý.