MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku Nové poznatky získané při restaurování barokních oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově v letech 2006 – 2016

přednáší Mgr. Anna GrossováNPÚ, ÚOP v Kroměříži

čtvrtek 23. března 2017, 17 hodin, studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč