Ve čtvrtek 13. 11. 2014 v 17.00 hod. proběhne ve studovně Městské knihovny Holešov slavnostní zahájení výstavy Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta – Nekšové na východní Moravě.

Putovní výstavu připravil Spolek přátel hradu Lukova a sdružení Communitas Auxilium. Vernisáž výstavy bude postavena na úvodní přednášce historika Mgr. Víta Němce a komentované prohlídce správce hradu Lukova Ing. Jiřího Holíka. Podvečer pořádá Vlastivědný kroužek Holešov a MKS Holešov – Městská knihovna a Městské muzeum.

Výstava se koná k 400 letům od úmrtí Lukrécie Nekšové z Landeka a 380 let od násilné smrti Albrechta z Valdštejna. Smrtí Lukrecie (23. března 1614) vyhasl rod Nekšů z Landeka. Jeho představitelé svou náboženskou tolerancí, hospodářskými schopnostmi a příkladným vztahem k poddaným psali téměř 70 let historie celé východní Moravy. Byli majiteli panství Lukov, Vsetín a Rymice. Je paradoxem, že jen díky sňatku Lukrecie s Albrechtem z Valdštejna se jim dostalo pozornosti historiků. Lukrécie ve své závěti zavázala svého manžela výstavbou kláštera ve Štípě a stojí tak za vznikem tohoto významného moravského poutního místa.

Výstava bude otevřena v rámci běžné otevírací doby Oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny až do 15. prosince 2014. Vstup je volný.

Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta_plakat