Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na druhé pololetí roku 2022

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

 ZÁŘÍ

 • čtvrtek 8. září 2022 – Představení knihy Hrad Křídlo. Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších. Odbornou monografii z edice Národního památkového ústavu v Kroměříži uvede jeden z jejích autorů památkář Radim Vrla.
 • Sobota 17. září 2022 – Exkurze do Pravčic. V rámci Dnů evropského dědictví. Provázejí členové kroužku podle své specializace.
 • Čtvrtek 22. září 2022 – Nejistá existence hradeb v Holešově. Přednáška Ing. Karla Bartoška.
 • Neděle 25. září 2022 odpoledne – Nejistá existence hradeb v Holešově. Vycházka s Ing. Karlem Bartoškem.

ŘÍJEN

 • Sobota 8. října 2022 – Výlet na hrad Helfštýn.
 • Úterý 11. října 2022 – Medikalizace porodnictví na Valašsku v 19. a na počátku 20. století (pracovní název). Mgr. Sabina Máchová, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd.
 • čtvrtek 20. října 2022 – Činnost kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Holešově v letech 1895–1950. Přednáší Bc. Pavel Reimer u příležitost 100 let od vzniku holešovského kláštera (dnešní polikliniky). Výročí nastěhování do nové budovy 17. října 1922.
 • Úterý 25. října 2022 – Germánští jezdci z Roštění. Vazalové nebo nepřátelé Římské říše? Přednášku provede Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. a archeolog Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.

LISTOPAD

 • listopadu 2022 – Pohřbívání v pravěku. Přednáška archeologa Mgr. Jiřího Janála, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.
 • listopadu 2022 – Současný stav zahrad A. Le Nôtra ve Francii a jejich prezentace. Přednáška Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., vedoucí metodického centra zahradní kultury, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.

PROSINEC

 • prosince 2022 – Historie a krása adventních rorátních zpěvů. Mgr. Ondřej Machálek, Mgr. Jan Kotas a latinská schola Beati Cantores.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.