Aktuality

Září neděle 15. září 2019 – Dny evropského dědictví. Komentovaná prohlídka raně barokního zámeckého mostu a nejvzácnějších movitých památek Holešova (např. hejtmanský meč Jana z Rottalu, monstrance Marie z Krammern a dalších).   sobota 21. září 2019 – Vycházka po mlýnech na toku Rusavy II. část. Pokračování poznávání mlynářské historie řeky Rusavy, tentokrát z Holešova do Všetul, popřípadě až…

Více » Program Vlastivědného kroužku Holešov na 2. pololetí roku 2019

čtvrtek 4. dubna 2019, studovna Městské knihovny Holešov Přednáška Ing. Jana Dúbravčíka (Vlastivědný kroužek Holešov) se koná při příležitosti desátého výročí zrušení letiště v Holešově. Přinese některé nové informace o výstavbě a postupném rušení letiště. Pořádá MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov.  

Více » Začátek a konec letiště Holešov (1953 – 2009)

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2019 ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městským muzeem v Holešově  ÚNOR čtvrtek 7. února 2019 – přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018. Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.).  BŘEZEN čtvrtek 14. března 2019, 16.00 hod. – Návštěva krypty pod Černou…

Více » Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2019

Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově, MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov Vás srdečně zvou na přednášku František Xaver Richter – známý neznámý Přednáší Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., odborná asistentka Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Akce je součástí oslav 70. výročí založení ZUŠ F. X. Richtera…

Více » František Xaver Richter – známý neznámý

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku  Mgr. Miroslava Popelky a Mgr. Adama Fojtíka z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.  Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

Více » Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018