Z dávné i nedávné pozoruhodné historie nedaleké osady Símře